Før du leverer leiebilen, må du sjekke drivstoffnivået. Hovedregelen er at leiebilen skal leveres med full tank. Ellers vil du bli trukket et beløp av depositumet.

Ta med alle eiendeler

Husk å ta med deg alle dine personlige eiendeler fra leiebilen. Sjekk også hanskerommet.

Sjekk bilen innvendig

Se etter at leiebilen er ren og hel innvendig – f.eks. ingen flekker/søl eller interiørskader. Leiebilselskapet vil trekke deg for et gebyr dersom du returnerer bilen skitten. Hovedregelen er at du skal levere bilen i samme tilstand som da du hentet den.

Lever i åpningstiden

Det anbefales å levere leiebilen i åpningstiden. Enkelte utleiefirmaer tillater at du kan levere bilen utenom åpningstid, men dette utgjør en viss risiko for deg. Når du leier bil, er du ansvarlig for bilens tilstand helt frem til en ansatt har inspisert bilen. I verste fall kan du bli belastet for skader som eventuelt skjer mens bilen er uten tilsyn. Velger du likevel å levere bilen utenom åpningstid, så husk å ta bilder av bilen som dokumentasjon. Dette for å bevise for leiebilselskapet at du satt bilen fra deg uten skader.

Ta med kvitteringen

Ved levering bør tilstanden på bilen bekreftes skriftlig og undertegnes av leiebilselskapet. Behold en kopi av dette dokumentet i tilfelle det skulle oppstå en tvist senere.

Husk også at om du leverer bilen før den avtalte tiden, får du ikke refundert penger for ubrukte dager.